4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Đêm nhạc Vy Phong - Hoa từ đất
4028eaa467ea09b60167ecb299c140e0
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đêm nhạc Vy Phong - Hoa từ đất
13:39, 04/06/2018

Nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những di sản nghệ thuật cố nhạc sĩ Vy Phong đã để lại. Chương trình nghệ thuật "Đêm nhạc Vy Phong – Hoa từ đất", sẽ được tổ chức tại Đài PTTH Nghệ An, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh và Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Nghệ Tĩnh. Cùng các khách mời: nhạc sĩ Lê Hàm, nhạc sĩ Ngọc Thịnh, nhạc sĩ Thanh Lưu, NSND Hồng Lựu.