4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả - Tác phẩm: Đôi bờ Sông Lam
4028eaa467ea09b60167ecb2dda74942
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả - Tác phẩm: Đôi bờ Sông Lam
08:25, 24/05/2018

Chương trình Tác giả - Tác phẩm kỳ này mời quý vị cùng đến với tác phẩm Đôi bờ Sông Lam với lời thơ Tạ Thăng Hùng phổ nhạc Phan Huy Hà cung với sự thể hiện của Lương Thuỳ Dung.