Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Dự án bỏ hoang, người dân thiếu đất sản xuất - lời giải nào cho thực trạng này?
09:21, 24/03/2022
Chương trình hôm nay có những nội dung chính: 
- Phóng sự Theo dấu thư: Tràn lan dự án treo, dân thiếu đất sản xuất, lời giải nào cho thực trạng này? 
- Tư vấn pháp luật về: Quy định của Luật Đất đai về dự án quy hoạch treo. Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng trong đất quy hoạch. Việc bồi thường thiệt hại đối với tài sản trên đất quy hoạch treo. 
- Mục “Thư đến” sẽ thông tin về những đơn thư, kiến nghị của bạn xem truyền hình gửi đến chương trình.