Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập trong thu gom, xử lý rác thải
16:30, 31/03/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình của Đài PT & TH Nghệ An có những nội dung chính: 
- Phóng sự Theo dấu thư: Bất cập trong thu gom, xử lý rác thải. 
- Tư vấn của Luật sư xung quanh vấn đề chuyển nhượng đất, đấu giá đất phân lô, bán nền, thời gian nộp tiền sử dụng đất.
 - Mục “Thư đến” sẽ thông tin về những đơn thư, kiến nghị của bạn xem truyền hình gửi đến chương trình.