4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Di tích Bác Hồ thăm nông trường Đông Hiếu
4028eaa467ea09b60167eb4184316cfe
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Di tích Bác Hồ thăm nông trường Đông Hiếu
08:05, 23/04/2016

Nhân dịp cụm di tích nơi Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng chương trình Khám phá Nghệ An đến thăm khu di tích này.