4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Nét văn hoá độc đáo trong Lễ hội Đền 9 gian
4028eaa467ea09b60167ecb4b3ee7dac
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nét văn hoá độc đáo trong Lễ hội Đền 9 gian
10:09, 07/04/2018

Khám phá Nghệ An kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với những Nét văn hoá độc đáo trong Lễ hội Đền 9 gian ở huyện vùng cao Quế Phong.