4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Nam Anh - Mùa hồng chín
4028eaa467ea09b60167ecb636f62796
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Nam Anh - Mùa hồng chín
07:20, 20/10/2018

Vào những ngày cuối thu này xã Nam Anh huyện Nam Đàn đang nhuộm một màu vàng rực bởi Hồng - Khám phá Nghệ An kỳ này mới quý vị đến với xã Nam Anh huyện Nam Đàn để thưởng thức những điều thú vị này