4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Đền Cờn
4028eaa467ea09b60167eb40d9ad58ec
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Đền Cờn
07:47, 19/03/2016

Đền Cờn được xếp đầu bảng trong 4 danh thắng tâm linh của xứ Nghệ: "Nhất Cờn, nhì Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng". Đây là một công trình kiến trúc độc đáo, một địa chỉ văn hóa tâm linh xứ Nghệ xưa nay.