4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Tìm hiểu nghề làm Trống ở Thanh Văn - Thanh Chương
4028eaa467ea09b60167ecb04fdd7e30
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tìm hiểu nghề làm Trống ở Thanh Văn - Thanh Chương
21:17, 22/12/2017

Khám phá Nghệ An hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Thanh Văn, Thanh Chương để tìm hiểu về nghề làm Trống.