4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Bánh mướt Diễn Châu
4028eaa467ea09b60167ecae81025218
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Bánh mướt Diễn Châu
10:51, 24/06/2017

Khám phá Nghệ An tuần này mời mọi người cùng về Diễn Châu để tìm hiểu về món ăn dân dã rất đỗi nỗi tiếng đó là Bánh Mướt