4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Linh thiêng Nghĩa trang Việt Lào
4028eaa467ea09b60167ecb2fd354d17
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Linh thiêng Nghĩa trang Việt Lào
09:22, 21/07/2018

Tháng 7 từng dòng người lại hướng về Nghĩa trang liệt sỹ để thêm một lần khắc ghi công lao của những chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc. Cùng chung cảm xúc ấy Khám phá Nghệ an xin mời quý vị và các bạn đến với Nghĩa trang quốc tế Việt Lào nơi an nghỉ của gần 11 ngàn chiến sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia tham gia chiến đấu ở nước bạn Lào.