4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Chùa Cổ Am - Chốn thiền môn thanh tịnh
4028eaa467ea09b60167ecb30fff4f3d
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chùa Cổ Am - Chốn thiền môn thanh tịnh
16:10, 21/04/2018

Khám phá Nghệ An kỳ này mời quý vị đến với Chùa Cổ Am - Ngôi chùa có vẻ đẹp linh thiêng huyền bí của chốn thiền môn thanh tịnh