4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Du Xuân
4028eaa467ea09b60167ecb47f59771c
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Du Xuân
21:05, 16/02/2018

Trong không khí tết đến ở khắp muôn nơi mời các bạn cùng Nghệ An TV du xuân với bà con Người Thái ở Khe Rạn là những người đi tiên phong làm du lịch cộng đồng của huyện Con Cuông.