4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Thơm ngon đặc sản Cam Đồng Thành
4028eaa467ea09b60167ecb5e0aa1cf5
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Thơm ngon đặc sản Cam Đồng Thành
21:23, 21/12/2018

Khám phá Nghệ An kỳ này mời quý vị cùng đến với xã Đồng Thành huyện Yên Thành cùng khám phá một loại đặc sản nức tiếng thơm ngon đó là Cam Đồng Thành