4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An: Lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải - Cửa Lò
4028eaa467ea09b60167eb4191d26e9d
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải - Cửa Lò
23:03, 06/05/2016

Được tổ chức hai năm một lần vào rằm tháng 3 âm lịch, lễ hội Cầu Ngư là hoạt động mang tính tâm linh và đậm đà bản sắc văn hóa vùng biển của người dân phường Nghi Hải – TX Cửa Lò.