Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Quy hoạch lại hệ thống trạm bơm
08:25, 14/04/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình hôm nay có những nội dung chính:
1./ Phóng sự Theo dấu thư: Quy hoạch lại hệ thống trạm bơm, phát huy hiệu quả tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp;
2./ Tiếp đó là chuyên mục “Cơ quan chức năng trả lời” với Công văn của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Giao thông vận tải và UBND huyện Thanh Chương.
3./ Tư vấn pháp luật về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.