Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập hạ tầng 1 số khu tái định cư?
10:58, 31/05/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này có những nội dung chính: 
- Phóng sự Theo dấu thư: Bất cập hạ tầng 1 số khu tái định cư?
- Tư vấn pháp luật về: Chính sách đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư khẩn cấp. Vấn để chuyển nhượng đất được Nhà nước cấp.
- Mục “Thư đến” sẽ thông tin về những đơn thư, kiến nghị của bạn xem truyền hình gửi đến chương trình.