4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 06/08/2017
4028eaa467ea09b60167ecb05a447f84
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 06/08/2017
16:26, 06/08/2017

Sân chơi tiếng anh English Challenge vòng thi tuần 3 Quý 3 - 2017 sẽ là sự góp mặt của 4 bạn nhỏ: Lê Diệu Anh - Lớp 4E Trường tiểu học Hưng Dũng 1, Nguyễn Chí Linh - Lớp 5C Trường tiểu học Hà Huy Tập 2, Nguyễn Thục Anh - Lớp 5G Trường tiểu học Lê Mao, Nguyễn Lê Trung Nguyên - Lớp 5B Trường tiểu học Hưng Dũng 1