4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 08/10/2017
4028eaa467ea09b60167ecafd998746a
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 08/10/2017
16:52, 08/10/2017

Vòng thi tuần 2 - quý 4 là cuộc tranh tài của 4 thí sinh: Bùi Thị Phương Linh - 6A, THCS Lê Mao;  Phạm Phương Mai - 6A, THCS Cao Xuân Huy;  Nguyễn Trần Xuân An - 6A Trường thực hành sư phạm Đại học Vinh;  Dương Hoàng Khánh Linh - 6B, THCS Đặng Thai Mai