4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 24/09/2017
4028eaa467ea09b60167ecae3ca54a3d
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 24/09/2017
11:04, 24/09/2017

English Challenge tuần thứ nhất quý 4 -2017 với sự góp mặt của 4 bạn nhỏ: Tăng Quỳnh Anh - Lớp 6B, Trường thực hành sư phạm ĐH Vinh; Nguyễn Thị Mai Chi - Lớp 6E, Trường THCS Hà Huy Tập; Đinh Khánh Linh - Lớp 6E, Trường THCS Hà Huy Tập;Hoàng Nguyên Bảo Ngọc - Lớp 6G, Trường THCS Hà Huy Tập. Mời các bạn theo dõi