4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge vòng thi Quý 3 - 2017
4028eaa467ea09b60167ecae9bfd55ab
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge vòng thi Quý 3 - 2017
15:04, 11/09/2017

Sân chơi English Challenge vòng thi Quý 3 - 2017 là sự góp mặt của 4 bạn nhỏ Nguyễn Lê Trung Nguyên - Lớp 6B Trường THCS Đặng Thai Mai; Nguyễn Thục Huy - Lớp 6E Trường THCS Đặng Thai Mai; Lê Diệu Anh - Lớp 5E Trường tiểu học Hưng Dũng 1; Nguyễn Minh Ngọc - Lớp 5C Trường tiểu học thị trấn Quán Hành