4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 05/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecae45a24b69
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 05/11/2017
11:19, 05/11/2017

Sân chơi tiếng anh English Challenge  Tuần thi thứ 4 quý 4 năm 2017 gồm những bạn nhỏ xuất sắc: Thái Nguyễn Vân Hà - Lớp 5H, Trường tiểu học Hà Huy Tập 2; Trần Quỳnh Mai - Lớp 6A2, Trường THCS thị trấn Quán Hành; Đặng Quang Huy - Lớp 6A, Trường THCS Hưng Dũng; Nguyễn Thị Hạnh Ngân - Lớp 6A, Trường thực hành sư phạm ĐH Vinh