4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 22/10/2017
4028eaa467ea09b60167ecae6c934fca
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 22/10/2017
10:51, 22/10/2017

Sân chơi tiếng anh English Challenge tuần thứ 3 quý 4 ngày hôm nay sẽ là sự góp mặt của 4 bạn nhở xuất sắc sau: Nguyễn Tịnh Chi - Lớp 6B, Trường THCS Đặng Thai Mai; Nguyễn Bảo Ngọc - Lớp 6C, Trường THCS Đặng Thai Mai; Hồ Ngọc Lam - Lớp 6E, Trường THCS Đặng Thai Mai; Lê Quang Hưng - 5C, Trường tiểu học Nam Giang - Nam Đàn