4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 27/10/2018
4028eaa467ea09b60167ecb632aa270a
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 27/10/2018
20:32, 27/10/2018

Sân chơi tiếng anh English Challenge số thứ 2 năm 2018 là sự tranh tài của 4 bạn nhỏ Minh Hạ - Trường tiểu học Nghi Liên, TP Vinh, Quang Minh - Trưởng tiểu học Quang Trung - TP Vinh, Mạnh Hiệp - Trường tiểu học Quỳnh Thiện - Hoàng Mai, Anh Thư - Trường tiểu học Hưng Dũng 2 - Tp Vinh.