4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge vòng thi Quý 4 - 2017
4028eaa467ea09b60167ecb1e7962ee6
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge vòng thi Quý 4 - 2017
07:20, 13/11/2017

Sân chơi Tiếng Anh English Challenge - Vòng thi quý 4 - 2017 gồm 4 bạn nhỏ: Bạn Hồ Ngọc Lam – lớp 6E – trường THCS Đặng Thai Mai; Bạn Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 6C – trường THCS Đặng Thai Mai; Bạn Tăng Quỳnh Anh – lớp 6B – trường thực hành SP Đại học Vinh; Bạn Đặng Quang Huy, lớp 6A – trường THCS Hưng Dũng. Ai sẽ bước tiếp vào chung kết năm? Mời các bạn chú ý theo dõi.