4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge - 20/08/2017
4028eaa467ea09b60167ecb00ba47a7e
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge - 20/08/2017
08:39, 20/08/2017

Sân chơi tiếng anh English Challenge vòng thi tuần 4 Quý 3 - 2017 sẽ là sự góp mặt của 4 bạn nhỏ: Nguyễn Hồng Anh - Lớp 5B, Trường tiểu học Lê Mao; Phan Quang Triết - Lớp 4G, Trường tiểu học Hà Huy Tập 2; Nguyễn Minh Ngọc - Lớp 4C, Trường tiểu học thị trấn Quán Hành; Trần Minh Phương - 4D, Trường tiểu học Hưng Dũng 1