4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775de36908f2
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/english-challenge/
English Challenge 13/10/2018
4028eaa467ea09b60167ecb74ca93f5f
English Challenge
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
English Challenge 13/10/2018
07:29, 14/10/2018

English Challenge  sô đầu tiên của năm 2018 sẽ là sự góp mặt của 4 bạn nhỏ: Bình Minh, lớp 5A trường tiểu học Trung Đô, Vinh; Hồng Quân, lớp 5D trường tiểu học Quang Tiến, Thái Hoà;  Hà Linh, lớp 5C trường tiểu học Hà Huy Tập 1, Vinh; Thanh Hằng, lớp 5H trường tiểu học Hưng Dũng 1, Vinh