4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Chào em cô gái lam hồng
4028eaa467ea09b60167eb41498665f5
Giai điệu quê hương
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Chào em cô gái lam hồng
21:37, 19/04/2016

Giai điệu quê hương là một tác phẩm âm nhạc thể hiện khí thế hào hùng, sục sôi của một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh thời bấy giờ: "Chào em cô gái Lam Hồng".