4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Ai vô Xứ Nghệ
4028eaa467ea09b60167ecaa6d2b622e
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Ai vô Xứ Nghệ
12:10, 23/10/2016

Ai vô xứ Nghệ có thể nói là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất viết về xứ Nghệ. Hơn 40 năm qua mỗi nốt nhạc cất lên là là cả hồn quê xứ Nghệ được ngân vang. Giai điệu quê hương kỳ này xin giới thiệu với QV&CB tác phẩm này