4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Nghệ Tĩnh mình đây
4028eaa467ea09b60167ecb1626c1f99
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Nghệ Tĩnh mình đây
10:13, 23/07/2017

Giai điệu quê hương kỳ này mời quý vị cùng đến với ca khúc đi vào lòng người dân Xứ Nghệ của Nhạc sỹ Xuân Giao 'Nghệ Tĩnh mình đây'.