4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Câu đợi câu chờ
4028eaa467ea09b60167ecb4c7f40036
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Câu đợi câu chờ
11:20, 24/02/2018

Chương trình giai điệu quê hương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Câu đợi câu chờ  một sáng tác của Ngọc Thịnh.