4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Người về thăm quê
4028eaa467ea09b60167ecae42934b0a
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Người về thăm quê
09:22, 13/06/2017

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất Giai điệu quê hương gưởi tới quý vị ca khúc Người về thăm quê của nhạc sỹ Thuận Yến ca khúc đã thể hiện được tình cảm mà Bác vị lãnh tụ suốt đời vì nước vì dân với quê hương nghĩa trọng tình cao của mình