4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Cô dân quân làng đỏ
4028eaa467ea09b60167ecac562f15ee
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Cô dân quân làng đỏ
16:10, 24/04/2017

Chương trình Giai điệu quê hương hôm nay giới thiệu với quý vị và các bạn ca khúc Cô dân quân làng đỏ của Nhạc sỹ Nguyên Nhung với sự thể hiện của ca sỹ Quế Thương