4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Tiếng hò trên đất Nghệ An
4028eaa467ea09b60167ecaa26cf59bd
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Tiếng hò trên đất Nghệ An
06:56, 20/11/2016

Giai điệu quê hương kỳ này giới thiệu với quỵ vị khán giả ca khúc "Tiếng hò trên đất Nghệ An" của Cố Nhạc sỹ Tân Huyền.