4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Tình Việt Lào
4028eaa467ea09b60167ecb12c18190e
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Tình Việt Lào
07:37, 20/08/2017

Chương trình Giai điệu quê hương kỳ này mời các bạn đến với khúc ca xanh của tình hữu nghị: Tình Việt Lào. Ca khúc đã đi vào đời sống của người dân hai nước Việt -  Lào, một bản tình ca thắm đượm tâm hồn, điệu múa dân gian của hai dân tộc.