4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Mẹ yêu con
4028eaa467ea09b60167ecb006c479ed
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Mẹ yêu con
09:48, 18/11/2017

Giai điệu quê hương kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc Mẹ yêu con - Ca khúc kinh điển mẫu mực về tình mẫu tử mà già trẻ đều thuộc nằm lòng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý