4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
4028eaa467ea09b60167ecb1eef72fb8
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
14:39, 24/01/2018

Chuyên mục Giai điệu quê hương kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc đặc sắc dân gian về Bác Hồ 'Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác'