4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775c160a08d1
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/giai-dieu-que-huong/
Giai điệu quê hương: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ
4028eaa467ea09b60167eca8cd6a34a6
Giai điệu quê hương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giai điệu quê hương: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ
22:15, 17/09/2016

Giai điệu quê hương giới thiệu đến QV&CB ca khúc "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Ra đời cách đây 40 năm là câu chuyện của nam nữ thanh niên một thời với ý chí, quyết tâm xây dựng cuộc sống mới.