4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Giò me Nam Nghĩa - Món quà quê dân dã
4028eaa4684b02fd0168660648b30998
Khám phá Nghệ An
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giò me Nam Nghĩa - Món quà quê dân dã
19:14, 19/01/2019
Khám phá Nghệ An kỳ này mời quý vị và khán giả đến với xã Nam Nghĩa huyện Nam Đàn nơi nỗi tiếng với các món Giò me Nam Nghĩa.