Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những khuôn hình ý nghĩa

16:47, 15/09/2018

Tác giả Huy Khôi Đài TTTH Đô Lương tham gia "Khoảnh khắc NTV" với bộ ảnh ghi lại phóng viên Đài Đô Lương đang tác nghiệp.

Phóng viên đài TT-TH Đô Lương nỗ lực hết mình đưa những hình ảnh đẹp nhất lễ hội đền Quả sơn
Phóng viên Đài TTTH Đô Lương nỗ lực hết mình đưa những hình ảnh đẹp nhất lễ hội đền Quả Sơn.
ghi hình tại mô hình Nguyễn Công Thân- xã Mỹ sơn.
Ghi hình tại mô hình nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Công Thân ở xã Mỹ sơn.
Cùng nhân dân thu hoạch mùa
Cùng nhân dân thu hoạch vụ mùa.
Chịu khó để có khuôn hình đẹp
Chịu khó để có khuôn hình đẹp.
Cảm xúc trước ống kính.
Cảm xúc trước ống kính.
Tác nghiệp trong bão lũ.
Tác nghiệp trong bão lũ.

Huy Khôi