TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thông báo số 3 Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 23 – năm 2018

10:05, 10/09/2018

Ban tổ chức Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 23 vừa có thông báo số 3 về thời gian diễn ra và hạn nộp tác phẩm dự thi, giải ảnh Khoảnh khắc NTV 2018.

[links()]

Cụ thể nội dung thông báo như sau:

THÔNG BÁO SỐ 3

    Về liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 23 -2018

 Do yêu cầu nhiệm vụ tập trung cho việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt, chuẩn bị cho năm học mới và một số phần việc chuyên môn khác. Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An quyết định triệu tập Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 23-2018 từ ngày 22/9 đến ngày 24/9/2018 tại thành phố Vinh.

Thời gian: Khai mạc vào 8h ngày 22/9 (thứ 7), họp các Trưởng đoàn vào 7h30 ngày 22/9/2018. Bế mạc và trao thưởng Liên hoan vào 16h ngày 24/9 (thứ 2)

Địa điểm: TQ S1, Đài PT - TH Nghệ An, Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh.

       Để Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 23 thành công, Ban Tổ chức Liên hoan đề nghị các đơn vị thuộc Đài PT-TH tỉnh, Đài TT-TH các huyện, thành thị, các trang ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

        1. Tập trung sản xuất các tác phẩm dự liên hoan theo các nội dung thông báo số 01, 02 của BTC Liên hoan với chất lượng cao nhất.

        2. Thời hạn nạp tác phẩm chậm nhất 17h ngày 17 tháng 9 năm 2018. Địa chỉ nhận tác phẩm như hướng dẫn tại các thông báo trước. Các đơn vị ở xa có thể liên hệ trực tiếp qua bộ phận giúp việc cho BTC liên hoan: Đồng chí Cao Thị Thuý Hằng - Phòng Biên tập và TTĐT, Điện thoại: 0916292772.

       3. Liên hoan lần thứ 23, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục trao giải cho cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc NTV”. Đề nghị các đơn vị tích cực tham gia và chuyển các tác phẩm đăng ký dự thi để BTC in ảnh, bố trí chấm và trưng bày tác phẩm tại Liên hoan.

Thời gian nộp tác phẩm ảnh chậm nhất vào 17h ngày 15 tháng 9 năm 2018 vào email: Khoanhkhacntv@gmail.com

(Thể lệ cuộc thi ảnh Khoảnh khắc NTV có trên Lienhoan.truyenhinhnghean.vn).

       4. Các đơn vị có nhu cầu bố trí phòng nghỉ, đề nghị liên hệ trực tiếp nhà báo Hoàng Sơn - Phòng TCHC, ĐT: 0913533429; Email: hsonntv@gmail.com;

       Ban Tổ chức Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 23 đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện để Liên hoan thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận                                                                                  GIÁM ĐỐC                                        

- Ban Giám đốc (chỉ đạo);                                                           (Đã ký)

- Các phòng CM Đài tỉnh (T/hiện);                                       Nguyễn Như Khôi

- Các Đài TT-TH huyện, TP, TX;

- Các đơn vị có Trang PT-TH (T/hiện);

- Lưu: VT