TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7

11:49, 10/07/2018

Sáng nay (10/7), Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết TW 7 (Khóa 12).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu được quán triệt, học tập 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị TW 7 (Khóa 12) gồm: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh, các Nghị quyết của Hội nghị TW 7 là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

a
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường yêu cầu các đại biểu sau khi tiếp thu các nội dung của Nghị quyết cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đề ra giải pháp vận dụng thật tốt Nghị quyết trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Mai Hương – Quốc Toàn