TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chọn khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

17:52, 08/08/2018

Sau khi tiến hành rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, giai đoạn 2015-2020, hiện các địa phương , đơn vị trong toàn tỉnh đang tập trung các giải pháp, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu khó đạt, phấn đấu hoàn thành  kế hoạch đề ra của cả nhiệm kỳ. 

 

Qua rà soát 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong tổng số 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội, xã Tân Thành huyện Yên Thành vẫn còn một số chỉ tiêu khó đạt như thu ngân sách,chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập đầu người, môi trường. Để hoàn thành kế hoạch, nhất là tiêu chí thu nhập đầu người  hiện nay, xã tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao.Trước mắt, sẽ mở rộng thêm 2 ha mô hình nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt để trồng cây ăn quả, rau thủy canh.

Xã Tân Thành tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao
Quy hoạch, thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tân Thành

Xung quanh vấn đề này, ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp phải áp dụng các biện pháp KHKT và đây chính là chúng ta đang ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp vừa nâng cao thu nhập vừa đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho bà con nhân dân

Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội, trong số 26 chỉ tiêu thì huyện Yên Thành có 24 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên có 2 chỉ tiêu quan trọng khả năng khó đạt là  thu nhập bình quân đầu người và số trường học đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng các  cụm Công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư tham gia chế biến nông sản; bố trí  ngân sách đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ cao vào sản xuất Nông nghiệp cũng như phát huy vai trò HTX trong liên kết sản xuất chuỗi .

Yên Thành chú trọng phát triển hạ tầng các  cụm Công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư tham gia chế biến nông sản
Yên Thành chú trọng phát triển hạ tầng các cụm Công nghiệp

“Hiện nay, huyện đang tập trung theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  Đồng thời, tập trung xây dựng đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019, cũng như đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đầu tư về công nghệ khoa học”- ông Nguyễn Văn Đệ-  Bí thư huyện ủy  Yên Thành  khẳng định.

Huyện Quỳnh Lưu hiện vẫn còn 8 chỉ tiêu khả năng khó đạt như tốc độ tăng trưởng, thu nhập đầu người và một số chỉ tiêu ở lĩnh vực xã hội, xây dựng Đảng. Vì vậy, huyện  sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển các ngành nghề có thế mạnh, tạo sản phẩm chủ lực, có tính cạnh tranh;  có chính sách, hỗ trợ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo;  làm tốt công tác liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với đầu tư phát triển hạ tầng.         

Hoàng Xuân Tin-  chủ trang trại nuôi tôm ở xóm Mai Giang, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu
 Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Hoàng Xuân Tin ở xóm Mai Giang, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu

Ông Hoàng Xuân Tin-  chủ trang trại nuôi tôm ở xóm Mai Giang, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu cho hay: “ Trước hết địa phương rất đồng tình ủng hộ, rồi huyện cũng rất ủng hộ về tinh thần. Từ đó tôi đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi tôm này”.

Ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư huyện ủy Quỳnh Lưu trao đổi thêm: "Huyện nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của cán bộ phụ trách. Đồng thời, dành các nguồn lực cho xây dựng KTXH nhanh và bền vững, chăm lo xây dựng các tổ chức để giải quyết các vấn đề phát sinh những vấn đề ngay từ cơ sở để tạo môi trường dân chủ thực sự và làm tốt công tác dân vận, tạo nên đồng thuận trong xã hội và tạo nên quyết tâm chính trị cao”

;  làm tốt công tác liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với đầu tư phát triển hạ tầng
Quỳnh Lưu làm tốt công tác liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp gắn với đầu tư phát triển hạ tầng

Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được các địa phương , đơn vị thực hiệm nghiêm túc, chính xác. Vấn đề còn lại là sự nỗ lực, quyết tâm để có những giải pháp kịp thời ,phù hợp với thực tiễn cũng như lựa chọn được những vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Thu Vinh- Hữu Song