TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung xử lý nợ đọng thuế, hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018

18:15, 05/11/2018

Đó là chỉ đạo của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc chiều nay (5/11) với ngành thuế để đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách 10 tháng của năm 2018. 

Tính đến hết tháng 10 năm 2018 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 10.900 tỷ đồng, bằng 91% dự toán pháp lệnh, 86% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó số thu nội địa đạt hơn 9.500 tỷ đồng, bằng 89% dự toán pháp lệnh và 83% dự toán HĐND tỉnh giao. Trên cơ sở số thu 10 tháng đầu năm và thực tế tại các địa phương thì dự kiến đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành số thu ngân sách 12.691 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn mới có 12/18 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu, Qua theo dõi của ngành thuế thì nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp nước ngoài và khoản thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh hụt trên 1.000 tỷ. Và tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao. Tính đến 30 tháng 9 năm 2018, các doanh nghiệp đang nợ 1.240 tỷ đồng, so với năm 2017 tăng 50%.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhiều ý kiến chỉ ra 1 số khó khăn dẫn đến hụt thu ngân sách và nợ đọng thuế. Đó là khó khăn trong sản xuất kinh doanh của 1 số doanh nghiệp lớn như bia, sữa và thủy điện. Một số doanh nghiệp thua lỗ tự giải thể. Bên cạnh đó, xảy ra tình trạng chiếm dụng lẫn nhau nên không có khả năng thanh toán thu hồi nợ.

Các ngành phát biểu
Các ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chỉ ra những vấn đề còn tồn tại đó là: Nợ đọng thuế còn nhiều, nhiều doanh nghiệp còn thể hiện chây ì đối với nghĩa vụ đóng thuế. Trong 2 tháng còn lại của năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách hành chính hơn nữa tạo điều kiện hết sức cho người nộp thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu ngành thuế tập trung xử lý nợ đọng; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị để hoàn thành các khoản thu ngân sách năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng đề nghị ngành thuế cần phân tích rõ hơn những khoản thu không đạt và liên tục cập nhật kết quả số thu hàng tuần lên  UBND tỉnh. Tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra thuế, phối hợp để xử lý nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, các đơn vị, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các khoản thu ngân sách năm 2018.

Sỹ Đức – Cảnh Toàn