TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: 3 bãi tắm đạt 13/13 giá trị các thông số giám sát

17:24, 18/04/2019
Theo kết quả quan trắc nước biển đợt 2 tháng 4/2019 tại 4 bãi tắm trên địa bàn tỉnh bao gồm Quỳnh Phương và Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội, trong đó có 1 bãi biển chỉ đạt 11/13 giá trị các thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép.

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường nước biển đợt 2 ngày 11/4/2019, Trung tâm quan trắc TN&MT - Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển:  Quỳnh Phương và Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội.

 Bãi tắm Cửa Lò kín người trong các ngày cuối tuần.
Bãi tắm Cửa Lò kín người trong các ngày cuối tuần.

Theo đó kết quả cụ thể như sau: Thông số giám sát: 13 thông số bao gồm nhiệt độ, pH, ôxy hoà tan (DO), độ đục, độ muối, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4), Phosphat (PO4), Xianua (CN), Asen (AS), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Colifoms.
Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.
Qua kết quả phân tích cho thấy: chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển gồm Diễn Thành, Cửa Lò, Cửa Hội đạt yêu cầu với 13/13 giá trị các thông số giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.
Riêng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương có tới 2/13 giá trị các thông số vượt quy chuẩn. Đó là chất rắn lơ lửng (TSS) vượt Quy chuẩn 1,5 lần và Sắt (Fe) vượt 1,168 lần. Còn lại 11/13 giá trị các thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.
Hiến Chương