Đời sống - Xã hội

 Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

17:34, 21/09/2020
 Sáng 21/9, Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và hoạt động xã hội hóa giảm nghèo của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả ở khu vực miền núi.

Năm 2020, tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là trên 480 tỷ đồng. Còn ngân sách tỉnh đã bố trí trên 4.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm nghèo cho các huyện miền núi. Từ đó, trên 52.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; trên 10.000 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở cùng nhiều chính sách về mua cấp thẻ bảo hiểm y tế… Ước tính, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của Nghệ An sẽ giảm còn 3%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: mặc dù tỉnh đã rất quan tâm đến công tác giảm nghèo, huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các huyện nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa thực sự bền vững, nhất là các huyện miền núi... Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở LĐ-TB và XH tiếp tục rà soát hộ nghèo một cách chính xác, cần ưu tiên cho các nhóm đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt… Các ngành liên quan cần tổng hợp đánh giá và liệt kê các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng; rút những mô hình không hiệu quả… Các ý kiến góp ý tiếp tục được tổng hợp, bổ sung vào báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020./.

Thanh Hà - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện