Đời sống - Xã hội

Chính thức đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp từ đầu năm sau

16:34, 04/07/2021
iệc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được đề xuất thực hiện từ ngày 1/1/2022, với 8 nhóm người được hưởng.
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022.
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022.

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ Dự thảo nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng, thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2022. Mức tăng được đề xuất là 15% so với hiện hành, với 8 nhóm đối tượng được hưởng.

Đồng thời, sau khi điều chỉnh tăng, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức lương thấp sẽ được tăng bù thêm để đạt mức 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Dự kiến, sau khi tăng lương hưu, trợ cấp, ngân sách nhà nước sẽ bố trí thêm 6.319 tỷ đồng, chi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội thêm 20.591 tỷ đồng.

“Với số tiền trên ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội vẫn đảm bảo được. Cạnh đó, việc tăng này còn thể hiện sự nỗ lực của nhà nước trong việc đảm bảo đời sống của những người nghỉ hưu…”, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá.

8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 và Nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008, Quyết định số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện