Đời sống - Xã hội

Hải đội 2 hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

11:20, 04/04/2022
Sáng 4/4, Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4" lần thứ 9.
 

Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, phương pháp học và đọc sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu một số cuốn sách hay về “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nghệ An”, “Lịch sử truyền thống Bộ đội Biên phòng Nghệ An” và những cuốn sách hay viết về thời kỳ chiến tranh và hoạt động cách mạng; tổ chức trưng bày, tham quan, tìm hiểu các loại sách trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, truyện ngắn...

 

Bên cạnh những cuốn sách trên, công trình Tủ sách thanh niên còn bổ sung thêm các đầu sách có nội dung về cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Chủ tịch Hồ Chí Minh; các vị tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, văn học - nghệ thuật. Đặc biệt, các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...đã thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu, học tập tại đơn vị.

Các đoàn viên bên công trình tủ sách thanh niên.

Những năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam đã được Hải đội 2 thực hiện thành nền nếp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc lĩnh hội tri thức và phát triển văn hóa đọc, xây dựng nhận thức toàn diện, đúng đắn, rèn luyện nhân cách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho mọi quân nhân trong tình hình mới. Đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, tự tôn dân tộc và xây dựng động cơ, lý tưởng phấn đấu trong sáng cho mọi quân nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện