Đời sống - Xã hội

Truyền thông vận động thay đổi “Nếp nghĩ cách làm” xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu gia đình

17:21, 07/12/2022
Sáng 7/12, tại xã Chiêu Lưu, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ Sơn triển khai Chiến dịch truyền thông vận động thay đổi “Nếp nghĩ cách làm” xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu gia đình, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo.
a
Đại diện Hội LHPN huyện Kỳ Sơn tuyền thông vận động thay đổi “Nếp nghĩ cách làm” xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu gia đình.

Chiến dịch truyền thông tuyên truyền vận động thay đổi “Nếp nghĩ cách làm” xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu gia đình của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn được triển khai trên địa bàn 19/21 xã khó khăn trên địa bàn huyện. Mục đích tuyên truyền, vận động người dân các bản làng thay đổi và xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

a
Chiến dịch truyền thông tại xã Chiêu Lưu thu hút được gần 200 hội viên  phụ nữ cùng các già làng, người có uy tín và Bí thư, trưởng các bản làng trên địa bàn xã tham gia.

Trong chiến dịch truyền thông tại xã Chiêu Lưu đã thu hút được gần 200 hội viên phụ nữ cùng các già làng, người có uy tín và Bí thư, trưởng các bản làng trên địa bàn xã tham gia. Đây là những thành viên nòng cốt trong chiến dịch truyền thông của chiến dịch truyền thông đợt này.

Trao hỗ trợ xây dựng Nhà tình thương cho hội viên Hội LHPN huyện.
Trao hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn cũng đến thăm và trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Nguồn kinh phí được trích từ Qũy mái ấm tình thương của Hội LHPN huyện.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện