Đời sống - Xã hội

Lãnh đạo tỉnh làm việc tại huyện Tương Dương về các chương trrình MTQG

09:49, 16/03/2023
Ngày 15/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND huyện Tương Dương, kiểm tra tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được huyện Tương Dương triển khai ở 2 xã khu vực 3; 5 xã khu vực 1; 93 thôn đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2021-2025 có 98 dự án với tổng kinh phí trên 781 tỷ đồng. Trong đó, trên 586 tỷ thuộc chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, còn trên 194 tỷ đồng thuộc giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Đinh Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND huyện Đinh Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc.
a
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lương Văn Khánh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện các Sở, ngành chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà huyện Tương Dương gặp phải trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện, như: Chương trình mục tiêu gồm nhiều Dự án, Tiểu dự án, các dự án có quy mô lớn và các nội dung thành phần do nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương quản lý và hướng dẫn triển khai thực hiện, một số bộ, ban, ngành hướng dẫn để triển khai thực hiện chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, so với các địa phương miền núi khác, việc giải ngân vốn thực hiện các chương trình của huyện Tương Dương thực hiện chậm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện sau khi kiện toàn cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên; rà soát từng dự án cụ thể, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kịp thời báo cáo với các cấp, các ngành để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tại xã Lưu Kiền. Địa phương có trên 7 dự án lớn nằm trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Tương Dương. Đơn vị đăng ký về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Tương Dương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện